Приймальня


Правова допомога неурядовим організаціям (Україна)

Програма правової підтримки організацій громадського сектору України – неприбуткова громадська ініціатива організацій, які об’єднують громадсько-активних юристів, адвокатів, правників-науковців, журналістів з метою покращення реалізації та захисту права на об’єднання відповідно до європейських та міжнародних стандартів прав людини.

 Програма передбачає:
 •  надання безкоштовної правової допомоги організаціям громадського сектору України:
·         громадським організаціям,
·         благодійним організаціям,
·         професійним спілкам,
·         релігійним організаціям,
·         неприбутковим асоціаціям суб’єктів господарювання,
·         органам студентського самоврядування,
          активістам, правозахисникам, ініціативним групам, органам самоорганізації населення, ОСББ та іншим громадським формуванням.
 • видання та поширення посібників, методичних матеріалів тощо, створення доступних інформаційних джерел для організацій громадського сектору щодо правових питань,
 •  підтримка порталу «ЮРИСТ НГО» (www.lawngo.net),
 •  проведення тренінгів, семінарів, інших заходів, які сприяють підвищенню рівня обізнаності представників організацій громадського сектору щодо правових питань реєстрації та діяльності, відносин з органами влади та місцевого самоврядування, медіа, бізнесом тощо,
 • здійснення громадського моніторингу питань державної реєстрації організацій громадського сектору та інших  перешкод розвитку організацій, порушень права на об’єднання та прав організацій в Україні,
 • здійснення моніторингу нормотворчих ініціатив щодо правового статусу організацій громадського сектору в Україні, активізація участі організацій громадського сектору у нормотворчому процесі та лобіюванні правових норм, які сприяють його розвитку в Україні,
 • дослідження стану умов правової підтримки організацій громадського сектору в Україні,
 • дослідження та поширення кращих правових практик регулювання діяльності організацій громадського сектору закордоном,
 • забезпечення обміну досвідом з іншими країнами організацій та учасників нормотворчого процесу,
 •  робота із ЗМІ та журналістами щодо дослідження стану дотримання та вдосконалення правового регулювання діяльності організацій громадського сектору, журналістських розслідуваннях,
 • забезпечення інформаційної підтримки організаціям та громадянам, які здійснюють захист свого права на об’єднання, проведення журналістських розслідувань.
 
Запрошуємо до співпраці!
Контакти:
Програма правової підтримки організацій громадського сектору
Центр громадської адвокатури
м. Львів, пр.Чорновола 63 оф.706
e-mail: info@lawngo.net або на порталі www.lawngo.net є оn line форма.
 
Підтримку програмі надавали: програма "Верховенство права" Міжнародного фонду "Відродження" (2007 рік) та надає програма "Посилення впливу громадянського суспільства" Міжнародного фонду "Відродження" (2010 рік для підтримки програми та 2012 році Консультаційного центру для ГО у мережі фейсбук)  Більше інформації  на порталі "Юрист НГО" www.lawngo.net  або на нашому сайті

------------------------------------------------------------------------------------

The program of legal support of organizations of civic sector

 The program of legal support of organizations of civic sector - non profit civic initiative of Human Rights organization united civic active jurists, advocates, scientists, journalists with the aim of improving mechanisms of realization and defence of Right to association in accordance to European and international Human Rights standards.

  The program consists of components:
 • givingof legal help to organizations of civic sector of Ukraine:
-          civic (public) organizations,
-          charity organizations,
-          professional unions,
-          religious organizations,
-          other non governmental organizations of civic sector,
-          bodies of student self-government.
 • edition and dissemination of handbooks, methodical materials etc., other informational-legal sources for organizations of civic sector,
 • support of the portal “Lawyer NGO (www.lawngo.net),
 • trainings, seminars, other actions of fostering to increasing of the level of legal awareness of representatives of organizations of civic sector on legal issues of registration and activity, relations with state and local bodies, mass-media, business and other institutions,
 • execution of public monitoring of issues of state registration of organizations of civic sector and other problems and postpones of development of civic sector organizations in Ukraine, violations of right to association in Ukraine, other connected rights (right to peaceful assembly, right to receive public information, excess to justice by organizations etc.),
 • execution of monitoring of legal initiatives on legal status of organizations of civic sector in Ukraine, activate of participation of organizations of civic sector in lawmaking process and lobbing legal rules fostered development of civic sector in Ukraine,
 • research of conditions and practices of legal support of organizations of civic sector abroad,
 • providing of exchange of experience with other countries of organizations and participants of law making process,
 • work with mass-media and journalists on research and education of the status of observance and development of legal regulation of development of civic sector.
 
Contacts:
The program of legal support of organizations of civic sector
Centre of Civic Advocacy
 
e-mail: info@lawngo.net, cga@lawngo.net


  Версія для друку

  Лінк на e-mail